סטודנטים

  NameשםStarting Year\שנת התחלה
Daniel Lazaדניאל לז'ה2014
Abdullah Abu-Bakar עבדאללה אבו-בכר2015
Chen Machlav חן מכל 2015
Sivan Ben Haim סיוון בן חיים2015
Barkay Guttelברקאי גוטל2015
Eden Segal עדן סגל2015
Ariel Shaham אריאל שחם2015
Yarden Sheffer ירדן שפר2016
Einav Brin עינב ברין2016
Yotam Lifsh.יותם ליפשיץ2016
Rotem Bigler רותם ביגלר2016
Lohev Noam Mosheלוהב נועם משה2016
Assaf Zubidaאסף זובידה2017
Sara Hajjo סארה חגו2017
Elad Yitzhakiאלעד יצחקי2017
Koren Grinberg קורן גרינברג2017