תכנית הלימודים

תוכנית הלימודים כוללת מספר מרכיבים:

א. סילבוס שונה מהתוכנית הרגילה בפיזיקה ובו דגש על קורסים מתמטיים ברמה גבוהה יותר

ב. קורס מעבדה מיוחד החל מן הסמסטר הראשון

ג. פעילויות העשרה בימי שני 18:30-20:30 ;

שנה א

פרוייקט מחקר משותף

הרצאות על חשיבה פיזיקלית

הרצאות על פרוייקטים שנעשו על ידי משתתפי התוכנית בשנים המתקדמות

פעילויות חברתיות

 

שנים ב ו – ג

הרצאות העשרה בפיזיקה

ביקורים במעבדות פיזיקה

הרצאות על פרוייקטים שנעשו על ידי משתתפי התוכנית בשנים המתקדמות

פעילויות חברתיות

 

הקורסים הנדרשים בשנה הראשונה

סמסטר 1

ה

ת

מ

נק

  

044102*

104001

בטיחות במעבדות חשמל

שיטות בחשבון אינטגרלי

4

1

0.0

1.0

 

  

104195

חשבון אינפיניטסימלי 1

4

3

5.5

  

104167

אלגברה א’

4

2

5.0

  

114074

פיסיקה 1פ’

4

2

5.0

  

114020

מעבדה לפיסיקה 1מ

3

1.5

  
       

234112                   מבוא למחשב C

2

2

2

4.0

  

394800

חינוך גופני

2

1.0

  

 

סמסטר 2

    

104281

חשבון אינפיניטסימלי 2

4

3

5.0

104172

מבוא לחבורות

2

1

2.5

104171

אלגברה לינארית ב

2.5

1

3.0

114076

פיזיקה 2פ’

4

2

5.0

114019

מעבדה לפיזיקה מפ

6

3.5

      

324033

אנגלית טכנית – מתקדמים ב

4

3.0

394800

חינוך גופני

2

1.0

הקורסים הנדרשים בשנה השנייה

הקורסים הנדרשים בשנים המתקדמות זהים לאלו של התוכנית הרגילה בפיזיקה (או פיזיקה/מתמטיקה למי שבחר בתוכנית זאת), למעט הדרישה הנוספת לקחת את הקורס משוואות דיפרנציאליות רגילות (קורס של מתמטיקאים) על ידי כל מששתפי התוכנית וכן השתתפות בפרוייקט מחקר

104285 – משוואות דיפרנציאליות רגילות א’

104282 – פרוייקט מחקר