ההרשמה נמשכת – במידה ושבוע המחקר יבוטל הודעה תימסר לנרשמים

Physics Summer Research week