Popular lectures in Hebrew

להלן קישורים למספר הרצאות פופולאריות שלי בעברית. כל ההרצאות מלוות בתמונות מרהיבות של גרמי שמים

בתשע”ה זכתה הפקולטה לפיסיקה בפרס ינאי למצוינות בחינוך האקדמי בטכניון. במקום נאום תודה, מספר הדגמות בפיסיקה שעשיתי כדיקן הפקולטה לפיסיקה באותה שנה. (פברואר 2015)

מבוא לאסטרונומיה. במסגרת הערוץ האקדמי: סידרה של 13 הרצאות בנות 27 דקות כל אחת, ממערכת השמש ועד המפץ הגדול (2006)

סילוני גז בכל הסקאלות: מכוכבים מתפוצצים ועד חורים שחורים מסיביים. הרצאה בקורס תגליות מדעיות בטכניון (2012). (שעה)

מאמא פולניה ליקומים מרובים. במסגרת מדע על הבר, הרצאה בנולה-סוקס במרכז זיו (2012). (שעה)

ערפיליות פלנטאריות ועתיד מערכת השמש. הרצאה באוניברסיטה העברית במסגרת הסדרה שומו שמים. (1:10 שעות)

אטא קארינה: זוג הכוכבים הכבד ביותר בגלקסיה. הרצאה באוניברסיטת תל אביב במסגרת המועדון האסטרונומי (2010). (57 דקות)

שעוני חול: מכוכבים מתים ועד צבירי גלקסיות. הרצאה באוניברסיטת תל אביב במסגרת המועדון האסטרונומי (2006). (58 דקות)